Κρατήστε με ενήμερο για τα Sleep Awards 2025

Sleep Awards 2022


Υπηρεσίες

Δημιουργία Καμπάνιας Marketing

Aboutnet | Ecomat


Μια συνεργασία ανάμεσα στο digital agency Aboutnet και την Ecomat, ελληνική εταιρεία στρωμάτων και προϊόντων ύπνου, για τη δημιουργία καμπάνιας marketing της τελευταίας. Πρόκειται για ένα project που αντικατοπτρίζει τη δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας. Η τεχνογνωσία της Aboutnet σε συνδυασμό με τα προσφερόμενα εργαλεία του σύγχρονου social media marketing επέτρεψε την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Ecomat, την εξεύρεση νέων πελατών και την συνεπακόλουθη αύξηση των πωλήσεών της.